การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่แปลงไม้เศรษฐกิจ ของสหกรณ์ฯ


การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในโครงการปลูกไม้กฤษณาเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นการเก็บผลผลิตจากต้นไม้กฤษณา โดยไม่ต้องตัดต้นกฤษณา เขาทำกันอย่างไร รวมทั้งเข้าไปศึกษาแปลงไม้พยุงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของ ออป.ท่ากุ่ม จ.ตราด