ประชุมคณะกรรมการทุกเดือนประจำปี2559

สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด ประชุมประจำเดือนทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา และประชุมทุกวันพุธที่สองของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ กระท่อมวนกร คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันประชุมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)