วิธีการชำระเงิน

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด”

ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทบัญชี เผื่อเรียก เลขที่บัญชี 051-0-6089936-9

ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินโดย กรุณาระบุรหัสสั่งซื้อสินค้า ชื่อ เบอร์โทร ในหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาได้ที่
Tel. 087 111 8721 
Fax. 02 903 0080 ต่อ 7065
E-mail : pfpcoop.forest@gmail.com

**จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเมื่อการการชำระเงินสมบูรณ์แล้ว**