การเสวนา "ธุรกิจไผ่"

บรรยากาศการเสวนา "ธุรกิจไผ่" ในงานประชุมสามัญประจำปี 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-12.00