ผู้คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ผู้ประสานงาน โครงการ FAO ในเดือนมิถุนายน 2559