สมัครสมาชิกสหกรณ์

ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ กระท่อมวนกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกร่วมกันพิจารณาเลือกบริษัทที่จะทำโครงการโซล่าฟาร์ม